Close

“Wzrost konkurencyjności firmy The Parasight poprzez opracowanie innowacji technologicznej i wdrożenie jej do produkcji gier tworzonych przez Spółkę”

PROJEKT  NR RPMP.01.02.01- 12-0103/20 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014–2020.

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 209 450,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 2 005 085,00 zł

Okres realizacji projektu:  01.01.2021 – 31.03.2023  r.

Celem projektu jest opracowanie systemu interakcji zmieniających perspektywę gracza, opartych na systemie zachowania względem środowiska w grach wideo tworzonych przy użyciu silnika Unreal Engine. Rozwiązanie będzie wykorzystywane głównie do gier typu action adventure.


“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”