Close

IR

Dane Spółki

The Parasight SA
ul. Prądnicka 20A
30-002 Kraków

mail: info@theparasight.com

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000805820. Kapitał zakładowy 100 000 zł w pełni opłacony.

NIP 677-244-69-86

REGON 384463410

Aktualności i komunikaty

27.04.2021

Zarząd spółki THE PARASIGHT S.A. (KRS: 0000895559) informuje, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki THE PARASIGHT sp. z o.o. (KRS: 0000805820) z dnia 26.03.2021 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 22.04.2021 r., nastąpiło przekształcenie spółki THE PARASIGHT sp. z o.o. w THE PARASIGHT S.A